Политика на поверителност

ВЪВЕДЕНИЕ

За нас сигурността на посетителите на уеб страницата ни е на първо място. Нашата политиката на поверителност не регламентира права и задължения, а има за цел да обясни на потребителите какви лични данни обработваме във връзка с предоставените от нас услуги, защо и как ги обработваме, в това число кога е необходимо да разкриваме лични данни на трети лица. С нея се предоставя информация за правата, които потребителите имат във връзка с обработването на лични данни от нас.

С цел по-голяма яснота и за удобство на потребителите, на много места в настоящата Политика на поверителност са посочени примери, които илюстрират защо и/или как обработваме личните данни на потребителите. Тези примери не са част от тази Политика на поверителност и не са изчерпателни.

Основни принципи при обработването на лични данни

 • Обработваме лични данни законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин;
 • Обработваме лични данни за събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • Обработваните лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват („свеждане на данните до минимум“);
 • Обработваните лични данни могат да се поддържат в актуален вид по всяко време като взимаме всички разумни мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват („точност“).
 • Обработваните от нас лични данни са съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни („ограничение на съхранението“);
 • Обработваните от нас лични данни се съхраняват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки („цялостност и поверителност“);

Кой обработва личните Ви данни?

БИН Белобрадов-Лазова ООД, ЕИК: 175341625, гр. София, ул. Бунтовник 55А

Ако имате въпроси относно нашата Политика на поверителност, може да се свържете с нас на електронната ни поща: info@autoclimamaster.com

Настоящата Политика на поверителност може да бъде променяна съобразно националното и европейското законодателство. Всяка промяна влиза в сила от момента на публикуването на настоящата страница. Съветваме Ви често да проверявате нашия уеб сайт, за да се информирате за последните промени.

Политиката ни на поверителност няма да бъде променяна по начин, който да позволи по-слаба защита на личните данни на нашите клиенти и потребители.

Какви лични данни обработваме?

Предоставена от вас информация
 • информация, отнасяща се до търсения в платформата
 • електронна поща, при необходимост за връзка с Вас
 • телефон, при необходимост за връзка с Вас
 • попълнени полета от контактна форма или изпратено съобщение с цел запитване
автоматична информация

Автоматично получаваме и съхраняваме определени типове информация, когато използвате уеб страницата ни, като например: информация за Вашата употреба, включително взаимодействието Ви със съдържанието и услугите, достъпни чрез уеб страницата.

Ние използваме „бисквитки“ и други уникални идентификатори и получаваме определени типове информация, когато Вашият уеб браузър или устройство се свържат с уеб страницата ни, като например:

 • адреса на интернет протокола (IP), използван за свързване на Вашия компютър или друго устройство с интернет;
 • електронна поща и криптирана парола (информация за компютър, устройство и връзка, като например тип устройство и версия на приложение или тип на браузъра, типове и версии на приставки за браузъра, операционна система или настройка на часови зони;
 • местоположението (село,град или областен град) на Вашето устройство или компютър, от което се достъпва уеб страницата;
 • информация за взаимодействие със съдържание, като изтегляния на съдържание, потоци и подробности за възпроизвеждането, включително продължителност и брой едновременни потоци и изтегляния, както и данни за мрежата за качество на поточното предаване и изтегляне, включително информация за Вашия доставчик на интернет услуги;
 • показатели на устройството, например когато се използва дадено устройство, използване на приложението, данни за свързаност и всякакви грешки или неуспешни събития;
 • показателите за сайта (например, технически грешки, взаимодействията Ви с функциите и съдържанието на услугата, предпочитанията за настройките и информацията за резервното копие, местоположението на Вашето устройство с приложение и т.н.
Информация от други източници

Може да получим информация за Вас от други източници като например: информация за брой преглеждания на страницата

Бисквитки

Бисквитките (cookies) са малки файлове, съдържащи букви и цифри, които се съхраняват на устройството Ви, когато посещавате някоя уеб страница или приложение. Ние използваме бисквитки, за да подобрим функциите на нашата уеб страница и да я направим по-удобна за потребителите. Повече може да прочетете в страницата ни „Политика за използването на бисквитки.“

На какво основание събираме и обработваме личните Ви данни?

Събираме и обработваме личните Ви данни законосъобразно и съобразно настоящата Политика на поверителност. Обработваме данни само когато сте дали изричното си съгласие за обработване на лични данни, или обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваша инициатива преди сключването на договор (за каквато стъпка се смята навигацията и използването на сайта ). Обработването на данните е необходимо и за целите на легитимния ни интерес, а именно: когато без обработване на определен вид данни не бихме могли да предоставим услугите си и да подобряваме сайта и обслужването на клиентите ни. Така например събирането на информация за търсенията на сайта, защото това е основен метод за определяне на качеството на услугите ни.

Цели на обработването на личните данни

Обработваме Вашите лични данни с цел да предоставим и подобрим услугите, които предлагаме. Тези цели включват:

 • Предоставяне, отстраняване на неизправности и подобряване на услугите ни – използваме Вашите лични данни, за да предоставим функционалност, да анализираме производителността, да коригираме грешки и да подобрим използваемостта и ефективността на уеб страницата.
 • Препоръки и персонализация – използваме Вашите лични данни, за да препоръчваме функции, продукти и услуги, които могат да представляват интерес за Вас, да идентифицирате предпочитанията си и да персонализирате своя опит в уеб страницата.
 • Писмена или устна комуникация с Вас – използваме Вашите лични данни, за да комуникираме с Вас във връзка с услугите, които предлагаме.

Категории лица, на които разкриваме личните данни на потребителите

Ние можем да споделим лична Ви информация с трети лица, които също обработват лични данни. Тези лица нямат право да обработват предоставените им лични данни за цели, различни от изпълнението на работата, която им е възложена от нас.

Примери за обработващи лични данни лица са:

 • Доставчици на хостинг услуги
 • Доставчици на услуги по внедряване и/или поддръжка на информационни системи, които понякога е необходимо да достъпват лични данни, които се обработват в съответните системи, за целите на предоставяне на услугите;

Възражение срещу обработването на лични данни

Потребителите на уеб страницата ни имат право по всяко време да се свържат с нас и да възразят да използваме личните им данни. В определени случаи това право е безусловно и ние винаги ще преустановяваме обработката на данни при направено възражение от потребителите. Това са случаите, при които ние обработваме лични данни за целите на директния маркетинг.

В останалите случаи, в зависимост от естеството на възражението и обстоятелствата, изложени от съответния потребител, ние ще извършим вътрешна проверка относно възражението и ще вземем съответното решение съобразно Политиката ни за поверителност. Ние ще уведомим потребителя, че ще преустановим обработката на лични му данни или ще откажем да преустановим обработката им като информираме потребителя за съответното основание.

Правото на достъп до личните Ви данни, коригирате, изтриване, ограничаване на обработването им и преносимостта им можете да осъществите, чрез изпращане на съобщение до администратор на info@autoclimamaster.com